​​Create and Share ​​
 Horizons for new ideas and technologies in knowledge based society

STEM Партньори

Knowledge Партньор​​

Партньори STEM иноватори спонсори

Медиен Партньор

Партньори

Издателство
"Лингея"

Space Apps Challenge Bulgaria

Инвестирайте в SUPER STEM в училище и ​
най-успешните ученически проекти!